Κτήριο ΕΠΑΛ, Παλιές Αλυκές 26450 23873 mail@saeklefkadas.gr Δευ-Παρ: 13.00 - 21.00

Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας

Η ειδικότητα 'Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας' ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

εχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας είναι τεχνικό στέλεχος του γεωργικού τομέα. Ως επαγγελματίας διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την παραγωγή, σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, απαλλαγμένων από χημικές τοξικές ουσίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας.

Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:

 • Παράγει γεωργικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία της βιολογικής/οργανικής γεωργίας
 • Εφαρμόζει σύγχρονες καλλιεργητικές φροντίδες και διασφαλίζει την ποιότητα παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Επιλέγει τις κατάλληλες ποικιλίες, παραδοσιακές ή και μη, των καλλιεργειών που επιθυμεί να παράγει
 • Προμηθεύεται ή και παράγει το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό βάσει της νομοθεσίας
 • Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του και επεμβαίνει με σκοπό τη βελτίωσή του, εμπλουτίζοντάς το, εξυγιαίνοντάς το και λιπαίνοντάς το με βιολογικές μεθόδους και γνώμονα τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας (λίπανση με οργανική ουσία, αμειψισπορά, ηλιοαπολύμανση)
 • Αντιμετωπίζει τα προβλήματα φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων, με παγίδες, φυσικούς εχθρούς, καλλιεργητικές μεθόδους κ.ά.
 • Διαχειρίζεται τα υπολείμματα της καλλιέργειάς του χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά αξιοποιώντας τα προς όφελος της καλλιέργειάς του
 • Σχεδιάζει και εγκαθιστά στραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο
 • Επιλέγει, λειτουργεί και συντηρεί τον απαραίτητο για την εκμετάλλευσή του μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση μιας εκμετάλλευσης παραγωγής ή επιχείρησης τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας
 • Οργανώνει ή/και διαχειρίζεται την αγροτική του εκμετάλλευση, που μπορεί να συνδυάζεται με μια αγροτουριστική μονάδα/μονάδα αγροβιοτεχνίας ή ένα επισκέψιμο αγρόκτημα
 • Συνδυάζει πολλαπλές καλλιέργειες με μελισσοκομική εκτροφή
 • Υπολογίζει το κόστος παραγωγής και λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση της καλλιέργειας, την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, την καθετοποίηση της παραγωγής και την εμπορία των προϊόντων
 • Γνωρίζει τα σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, μαθαίνει και ενημερώνεται διαρκώς για τις διαδικασίες, υποχρεώσεις, δικαιώματα, χρηματοδοτικές ευκαιρίες και συμμορφώνεται αναλόγως
 • Αιτείται ένταξης σε σύστημα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Αιτείται αδειοδότησης οικοτεχνικής μονάδας, προμηθεύεται τον κατάλληλο εξοπλισμό και μεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα του

Μαθήματα
Α' εξάμηνο
 • Αρχές και Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας Ι
 • Βασικές Αρχές Οικολογίας Ι
 • Γεωλογία και Περιβάλλον
 • Εδαφολογία και Περιβάλλον
 • Ρύπανση και Περιβάλλον
 • Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία
 • Γεωργική Οικονομία
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
Β' εξάμηνο
 • Αρχές και Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας ΙΙ
 • Βασικές Αρχές Οικολογίας ΙΙ
 • Φυτοπροστασία Ι
 • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
 • Άρδευση
 • Μελισσοκομία
 • Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
Γ' εξάμηνο
 • Φυτοπροστασία ΙΙ
 • Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
 • Οικολογία και Γεωργία Ι
 • Λιπασματολογία και Περιβάλλον
 • Συσκευασία - Εμπορία - Τυποποίηση Βιολογικών Προϊόντων
 • Κοστολόγηση Βιολογικών Καλλιεργειών
 • Τεχνολογία Τροφίμων Ι
Δ' εξάμηνο
 • Φυτοπροστασία ΙΙΙ
 • Οικολογία και Γεωργία ΙΙ
 • Τεχνολογία Τροφίμων ΙΙ
 • Νέες Καλλιέργειες, Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον
 • Αγροτουρισμός και Περιβάλλον
 • Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οδηγός Σπουδών

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Σπούδασε στη ΣΑΕΚ Λευκάδας

και κάνε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει, επάγγελμα!

7 ειδικότητες - τμήματα

λειτουργούν στο εαρινό εξάμηνο κατάρτισης

120 σπουδαστές

παρακολουθούν σε όλες τις ειδικότητες

35 εκπαιδευτές

διδάσκουν σε όλες τις ειδικότητες

Σχετικά με εμάς...

Το σχ.έτος 2023-2024, στη ΣΑΕΚ Λευκάδας λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες με σύνολο σπουδαστών 123 άτομα
 • Ίδρυση: 1992
 • Αυτόνομη Λειτουργία: 1992 - 2004
 • Παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας: 2004 - 2010
 • Αναστολή Λειτουργίας: 2010 - 2014
 • Επανίδρυση - Αυτόνομη Λειτουργία: 2014 - σήμερα

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Παλιές Αλυκές Λευκάδας
2645023825 (Διευθυντής)
2645023873 (Γραμματεία)
mail@saeklefkadas.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

Σύνδεσμοι

Impressum

Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen Geschmacks)