Κτήριο ΕΠΑΛ, Παλιές Αλυκές 26450 23873 mail@saeklefkadas.gr Δευ-Παρ: 13.00 - 21.00

Σπουδές στη ΣΑΕΚ


Διαδικασία επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων

Ειδικά για την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται συνήθως, περίπου στα τέλη Αυγούστου.

Αν τελικά επιλεγεί, πραγματοποιείται στην επόμενη φάση η εγγραφή του, εφόσον το επιθυμεί.


Οριστικοποίηση εγγραφής στο Α' εξάμηνο

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στη Σ.Α.Ε.Κ. όπου κατετάγησαν των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Αριθμού Μητρώου Καταρτιζομένου (ΑΜΚ).

Ανανέωση εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο

Εφόσον ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.


Κατάταξη και εγγραφή απ' ευθείας στο Γ' εξάμηνο

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΛ, μπορούν να καταταγούν στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης, σε συναφείς ειδικότητες του τίτλου τους.

Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας της Σ.Α.Ε.Κ., αναφέρει ρητά τις συναφείς ειδικότητες των παραπάνω αποφοίτων, που έχουν δικαίωμα κατάταξης στο Γ' εξάμηνο της ειδικότητας της Σ.Α.Ε.Κ.

Η διαδικασία κατάταξης στο Γ' εξάμηνο γίνεται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, μετά από απευθείας κατάθεση αίτησης στη Γραμματεία της  Σ.Α.Ε.Κ. στο οποίο λειτουργεί Γ’ εξάμηνο της συναφούς ειδικότητας και επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος.


Μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι σε Σ.Α.Ε.Κ., δημόσιο ή ιδιωτικό μπορούν να αιτηθούν και να μετεγγραφούν σε άλλη Σ.Α.E.K.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση του εξαμήνου (χειμερινό ή εαρινό) που ήδη παρακολουθεί ο καταρτιζόμενος και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

Αρχικά, με αίτησή του, ζητά από το Σ.Α.Ε.Κ. που ήδη φοιτά, γνήσιο αντίγραφο του ατομικού του φακέλου, τον οποίο παραλαμβάνει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αίτησή του.

Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο.

Εφόσον η αίτηση μεταγραφής γίνει δεκτή, εγγράφεται στη νέα Σ.Α.Ε.Κ., στο οποίο συνεχίζει κανονικά τη φοίτησή του.


Απαλλαγή από μαθήματα

Μετά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ., ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 και εφαρμόζεται από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Α, δεν προβλέπεται διαδικασία απαλλαγών από μαθήματα.

Κατά συνέπεια όλοι οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο εγγράφονται.

Εξαίρεση αποτελούν, οι κάτοχοι BEK των Σ.Α.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας, οι οποίοι δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α' και σε συναφείς ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.

Σπούδασε στη ΣΑΕΚ Λευκάδας

και κάνε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει, επάγγελμα!

7 ειδικότητες - τμήματα

λειτουργούν στο εαρινό εξάμηνο κατάρτισης

120 σπουδαστές

παρακολουθούν σε όλες τις ειδικότητες

35 εκπαιδευτές

διδάσκουν σε όλες τις ειδικότητες

Σχετικά με εμάς...

Το σχ.έτος 2023-2024, στη ΣΑΕΚ Λευκάδας λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες με σύνολο σπουδαστών 123 άτομα
  • Ίδρυση: 1992
  • Αυτόνομη Λειτουργία: 1992 - 2004
  • Παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας: 2004 - 2010
  • Αναστολή Λειτουργίας: 2010 - 2014
  • Επανίδρυση - Αυτόνομη Λειτουργία: 2014 - σήμερα

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Παλιές Αλυκές Λευκάδας
2645023825 (Διευθυντής)
2645023873 (Γραμματεία)
mail@saeklefkadas.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

Σύνδεσμοι

Impressum

Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen Geschmacks)